Reorganisaties verlopen meestal verkeerd. Hoe kun je het wel goed doen?

Uit allerlei onderzoeken blijkt dat de meeste reorganisaties mislukken: ze worden te laat ingezet of ze duren te lang. Dan wel kosten ze teveel of zorgen ze voor kwaliteitsverlies en reputatieschade. Dat roept de vraag op, hoe je het dan wel goed kan doen. De Schijf van vijf, ofwel de DO's van reorganisaties.23 maart 2021Topic: Verandermanagement