Diversiteit & Inclusie inzichtelijk gemaakt

Diversiteit en Inclusie (D&I) zijn voor bedrijven en organisaties van steeds groter belang. Niet alleen om ethisch en maatschappelijk bewust te handelen, maar ook omdat uit onderzoek blijkt dat geïncludeerde medewerkers hun bedrijf hoger waarderen, meer betrokken zijn en betere resultaten leveren. Een bekend mediabedrijf benaderde ons daarom met de volgende drie vragen: Hoe is het gesteld met D&I op onze werkvloer? Leidt D&I bij ons ook tot een betere bedrijfsvoering? Wat zouden we kunnen verbeteren?2 april 2021Topic: HR Analytics