8 Manieren om Veerkracht te trainen

Corona heeft enerzijds gemaakt dat we in versneld tempo nieuwe zaken te leren hebben door online werken. Vernieuwing in ritmes en tooling. Anderzijds is er door minder contact veel ‘jeu’ van het werken verloren gegaan, die juist vaak voor verbinding en creativiteit zorgen. Je hebt nog meer eigen regie nodig opdat je je motivatie, innovatie en leren op peil kunt houden. Assessment en training op de 8 pijlers van veerkracht maakt dat je mentaal in conditie blijft. 2 april 2021Topic: Duurzame inzetbaarheid