Verzuimduur korter en ook minder psychisch verzuim. Maar we moeten 'niet te vroeg juichen'

Verzuimduur korter en ook minder psychisch verzuim. Maar we moeten 'niet te vroeg juichen'

Het aantal verzuimdagen is nog steeds hoog, terwijl de gemiddelde verzuimduur juist is verkort in het tweede kwartaal 2021 ten opzichte van dezelfde periode in 2020. Ook het aandeel psychisch verzuim is lager dan in het voorjaar van 2020, vooral in het basisonderwijs en bij de overheid. Na een corona jaar met historisch weinig ziekmeldingen is het aantal ziekmeldingen in het tweede kwartaal van 2021 weer vergelijkbaar met ‘normale jaren’ 2018 en 2019. 

29 juli 2021Topic: Ziekteverzuim & re-integratie