Rekeningrijden: Paniekvoetbal of bittere noodzaak?

Rekeningrijden: Paniekvoetbal of bittere noodzaak?

De discussie rondom rekeningrijden is de laatste weken weer levendiger dan ooit. De filedruk in Nederland neemt jaarlijks toe en ondanks een aantal sympathieke initiatieven, welke voornamelijk vanuit de overheid worden georganiseerd, lijkt hier op korte termijn geen verandering in te komen. Ook het tv-programma ‘Zondag met Lubach’ mengde zich als voorstander van rekeningrijden in de discussie, onder de treffende noemer ‘Vroempoen’.Topic: Arbeidsvoorwaarden