Duurzaam HR vraagt om moed maar is nodig om burnoutklachten tegen te gaan

Duurzaam HR vraagt om moed maar is nodig om burnoutklachten tegen te gaan

“Economisch gaat het goed, we gaan volgend jaar ook nog eens meer verdienen. Maar als je beter kijkt, zie je dat de huidige geflexibiliseerde arbeidsmarkt zorgt voor onzekerheid, stress en spanning bij werknemers. Dat vraagt een ander denkpatroon vanuit HRM. Organisaties zijn immers gebaat bij gezonde, gemotiveerde en opgeleide mensen.” Dat betoogt prof. dr. Pascale Peters tijdens haar benoeming tot hoogleraar Strategic Human Resource aan Nyenrode Business Universiteit. Ze geeft daartoe drie adviezen.

20 januari 2020Topic: Duurzame inzetbaarheid