Verzuim als thermometer: voorkom verhoging

Verzuim als thermometer: voorkom verhoging

Uw verzuimprofiel zegt meer over uw organisatie dan u misschien denkt. Een hoge meldingsfrequentie zegt bijvoorbeeld iets over de verzuimcultuur. Het verzuimprofiel van uw organisatie geeft ook informatie over de duurzame inzetbaarheid van uw organisatie op de langere termijn. Verzuim is daarmee niet alleen een onderwerp van gesprek tussen de medewerker en de leidinggevende maar een onderwerp dat ook thuishoort aan de directietafel. Met andere woorden: Verzuimpreventies, zet in op data.Topic: Ziekteverzuim & re-integratie