Medezeggenschap bij platformarbeid: tijd voor update WOR

Al enige tijd worstelt de maatschappij en de arbeidsrechtelijke wereld met het fenomeen platformarbeid. Platformwerkers verrichten vaak op zzp-basis werkzaamheden via een digitaal platform, dat vraag en aanbod bij elkaar brengt. Over het nut en de noodzaak van medezeggenschap voor …

Het bericht Medezeggenschap bij platformarbeid: tijd voor update WOR verscheen eerst op ORnet.