Wangedrag van or-lid of niet?

Op verzoek van zowel de ondernemer als de ondernemingsraad heeft de kantonrechter in eerste aanleg een or-lid uitgesloten van de werkzaamheden van de ondernemingsraad, op grond van artikel 13 Wor. In hoger beroep oordeelt het Gerechtshof anders.

Bij de vraag of sprake is van een ernstige …

Het bericht Wangedrag van or-lid of niet? verscheen eerst op ORnet.